Pony voltiž

Kroužek je zaměřen především na gymnastiku na koni, děti se učí provádět voltižní cviky v kroku, případně v klusu na ponících.

Pokračujeme opět v pondělí 1. dubna 2019 od 15.00 hod.

Těšíme se na vás!

Přihlášky si můžete vyzvednout u paní Magdy Dohnalové.

Poplatek 900 Kč/ čtvrtletí je třeba uhradit do 6.9.2018 převodem na č.ú.: 43-2308390227/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte).

voltiž