Aktuality

Zlatá medaile z Mistrovství ČR Pony 2023

Rozárka Indráková s Extreme Lucky získaly mistrovský titul!!!

Více info tady.

Letní tábory 2024

Máme poslední 1 volné místo na příměstském táboře v termínu 22.-26.7. 2024 . Více info tady.

Podpořte nás, když nakupujete

Milí přátelé a příznivci HANÁCKÉHO DVORA, z.s.,

pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz ! 

Najdete tam přes 1 800 nejznámějších e-shopů - ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou - naše organizace vždy dostane příspěvek. Nestojí Vás to nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty nákupu.

Jednoduchý návod naleznete přímo na www.givt.cz nebo zde.

Prozatím jsme tímto způsobem pro naši organizaci získali 11 198 Kč.

Děkujeme Vám!

Hiporehabilitace

hipo upr

Termín hiporehabilitace v sobě skrývá několik oborů, kde odborník ve své profesi využívá pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně v souladu s rehabilitačním plánem v rámci terapie, výuky nebo sportu. Více se dozvíte na stránkách České hiporehabilitační společnosti.

Obory hiporehabilitace (dle nové terminologie od 1.1.2020):

HANÁCKÝ DVŮR, z.s. provozuje Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii.

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii je metoda, která využívá specifického pohybu koňského hřbetu v kroku k léčbě poruch pohybového aparátu. Kůň je vždy veden v kroku vodičem, klient je na koni různě polohován a ovlivňován tímto pohybem, tudíž nejde o aktivní ježdění. Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev na trup klienta a stimuluje střídavý pohybový vzor jako při lidské chůzi nebo lezení. Toto se nedá nahradit jinou rehabilitační metodou. HT stimuluje vzpřimování, otáčení, plazení, lezení. Zlepšuje držení těla, sed, stoj, chůzi, koordinaci pohybu, rovnováhu, atd. Pro HT mohou být indikovány i děti ve věku od 3 měsíců, protože terapie může být provedena také vleže na břiše. Délka jedné terapeutické jednotky je 10 až 20 min. a doporučená frekvence je 1 – 3 krát týdně po dobu min. 3 měsíců. Výběr polohy, délka a intenzita terapie zcela závisí na aktuálním zdravotním stavu klienta, jeho schopnostech a terapeutickém cíli. Při HT musí být vždy přítomen fyzioterapeut nebo ergoterapeut, který vede celou terapii.

Více zde.

 

Koně

Pro uvedené aktivity využíváme koně s licencí ČHS - haflingy Norise, Nelu a Carmen. 

Pro koho je hiporehabilitace vhodná?  

 • pro děti i dospělé

Oblast neurologie:

 • opožděný psychomotorický vývoj, centrální koordinační poruchy, dětská mozková obrna, centrální a periferní parézy, mozkomíšní skleróza, metabolické a zánětlivé poškození nervového systému, kombinované vady, myopatie
 • obecně – stavy s poruchami svalového napětí (hypotonie, hypertonie – spasticita), poruchy rovnováhy, koordinace, chůze, sedu, aktivního držení trupu a hlavy, řeči a úchopu

Oblast ortopedie:

 • prevence vzniku skolióz, svalové dysbalance, skoliózy 
 • postraumatické stavy, vertebrogenní problematika

Oblast  psychiatrie:

 • poruchy učení, autistické syndromy, lehké mozkové dysfunkce, psychózy, schizofrenie

Oblast interní medicíny:

 • kardiovaskulární onemocnění, juvenilní hypertenze, respirační onemocnění (astma bronchiale, chronická bronchitida), gastroezofagální reflux, obstipace, obezita

Oblast gynekologie:

 • dysmenorea, slabost pánevního dna a funkční sterility

Vždy záleží na daném klientovi, konzultaci mezi lékařem a terapeutem, na zkušenosti hiporehabilitačního týmu a také na tom, jaký je cíl hipoterapie.

Kontraindikacemi hipoterapie jsou

 • život ohrožující stavy
 • horečnatá onemocnění
 • terminální stadia progredujících onemocnění
 • záněty v akutní fázi
 • zhoršení diagnózy během terapie
 • nesouhlas s léčbou
 • nepřekonatelný strach z koně
 • nezhojené dekubity v místech kontaktních ploch s koněm
 • alergie na srst koně

Jak se zapojit do hiporehabilitace?

K tomu, aby jste byli přijati do programu HT, je potřeba odevzdat originály „Vyjádření odborného lékaře“ na formuláři Hanáckého dvora, z.s. a vyplněnou „Závaznou přihlášku k hiporehabilitaci“. Tyto dokumenty a podrobnější informace jsou k dispozici u Mgr. Martiny Hlavinkové, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 737 471 127.

Platba hiporehabilitace

Hipoterapie prozatím není hrazena zdravotními pojišťovnami. Provoz je zajišťován z vlastních prostředků, finančních darů a dotací. Náklady na jednu hipoterapeutickou jednotku (20 min.) jsou 750 Kč, z čehož klient hradí 400 Kč. Zahrnují služby fyzioterapeuta/ergoterapeuta, náklady na koně (speciální výcvik pro hiporehabilitaci, příprava před každou jednotkou, ustájení, krmení, veterinární péče a další) a personální zajištění – vodič koně a asistent jistící klienta ze strany koně.

Pokud máte zájem přispět na provoz hipoterapie v Hanáckém dvoře a poskytnout sponzorský dar, aby klienti mohli i nadále absolvovat hiporehabilitaci za zvýhodněnou dotovanou cenu, obraťte se, prosím, na Mgr. Martinu Hlavinkovou, tel: 737 471 127.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počátky hiporehabilitace v Hanáckém dvoře

Činnost v oblasti hiporehabilitačních služeb pro zdravotně znevýhodněné klienty byla v Hanáckém dvoře zahájena v roce 2010 pod vedením vyhlášené fyzioterapeutky Ing. Bc. Vandy Caskové, která je vedoucí terapeutkou občanského sdružení Epona, vedoucí kurzů hipoterapie v ČR a předsedkyní sekce hipoterapie při České hiporehabilitační společnosti. Účastnili se jí jak děti, tak i dospělí klienti, jednotlivci i hromadně klienti z domovů sociální péče, lidé s mentálním i fyzickým postižením.

dva obrazky v jednom

Od 6. května 2013 je hipoterapie vedena fyzioterapeutkou Bc. Pavlou Zemanovou, která má dlouhodobé zkušenosti s rehabilitací z nemocnice i soukromé praxe. Absolvovala také speciální přípravu pro odborné pracovníky v hiporehabilitaci a s koňmi má dlouholeté zkušenosti.

Od roku 2013 jsme členy České hiporehabilitační společnosti, jejímž cílem je prosazovat a udržovat odborné provádění metody hiporehabilitace, školit pracovníky, zajišťovat vydávání odborné literatury, sloužit jako informační databáze a zprostředkovat kontakt mezi jednotlivci, pomáhat při zakládání hiporehabilitačních středisek a při výměně zkušeností mezi centry již fungujícími. ČHS navazuje a udržuje kontakt s příslušnými odbornými organizacemi v Čechách i na mezinárodní úrovni a rozvíjí kontakty se společnostmi podobného zaměření.

V červenci 2014 složil náš koník Noris specializační zkoušku, na základě které mu byla od České hiporehabilitační společnosti udělena Licence pro zařazení do hiporehabilitace (hipoterapie a aktivit s využitím koní). 

  Clipboard01        zkouska norise

certifikat 002   logo mame kone web

 

 

 

2015

Na podzim roku 2015 složila specializační zkoušku koní zařazených do hiporehabilitace klisna Nela (haflingerka).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 a 2017

V letech 2016 a 2017 probíhala hipoterapie opět v jarním a podzimním cyklu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

Zpráva o činnosti HANÁCKÉHO DVORA, z.s., ve které se dozvíte počty hiporehabilitačních jednotek realizovaných v roce 2018 je k nahlédnutí zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019

Náš hiporehabilitační tým od roku 2019 posílila další haflingerka Carmen, která je ve výcviku.

Podzimní cyklus hiporehabilitace jsme zahájili 2. září 2019, ukončen bude koncem října.

28.10.2019 byli naše hiporehabilitační koně Noris a Nela přezkoušeni (dle standardů České hiporehabilitační společnosti) a byla jim tak prodloužena Licence hiporehabilitačních koní. Zároveň Licenci České hiporehabilitační společnosti získala také naše nová klisna Carmen, která tak bude již plnohodnotnou členkou našeho hiporehabilitačního týmu.

Zpráva o činnosti HANÁCKÉHO DVORA, z.s., ve které se dozvíte počty hiporehabilitačních jednotek realizovaných v roce 2019 je k nahlédnutí zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020

Jarní cyklus hipoterapií bohužel neprobíhal z důvodu nouzového stavu ČR kvůli epidemii onemocnění Covid-19, ale nezahálíme a čas využíváme na přípravu koní, zázemí, supervizní návštěvu z České hiporehabilitační společnosti a pro zdokonalování nabízených služeb.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 

Hiporehabilitace probíhala na podzim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2023 

Hiporehabilitace probíhala na jaře i na podzim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024 

Po Velikonocích zahajujeme jarní cyklus hipoterapií. Pečovat o Vás budou naše šikovné fyzioterapeutky - Stanislava Melichárková, DiS. a Mgr. Michaela Murlová a ergoterapeutky PhDr. et Bc. Eva Fajkusová, Bc. Iva Zicháčková a Ilona Hloušková, DiS. Těšíme se!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------